Trở lên trên
Viết bình luận 13 Bình luận
  • GialanG
    Thề với các bác là đụng đến Tập đoàn nhà nước nào là thất thoát nghìn tỷ tới đó. Quan trọng là có chịu làm tới nơi hay không thôi
  • vnn95
    T-K-V = Tết Không Về!
  • kissme
    @lioncatfish không biết đến bao giờ đốt cả mấy cái bộ công an nhỉ , ăn cũng kém cạnh gì ai