Trở lên trên
Viết bình luận 28 Bình luận
 • trankhoan
  Có những so sánh thú vị giữa QĐ VN với QĐ ông anh bạn vàng cùng ý thức hệ:
  - Quân đội TQ (PLA) quân số thường trực 2,26 triệu, tướng lĩnh 191vị
  P/s Từ 20 năm nay không có Nguyên sóai và Đại tướng kể cả BT QP
  - QĐ ND VN Quân số thường trực 0,42 triệu,tướng lĩnh 486 vị
  P/s:Năm 1954 thắng thực dân Phú Lãng sa chỉ có 18 tướng,Năm 1975 thắng đế quốc Hoa Kỳ cùng QĐ VN CH chỉ có
  36 tướng.
  Kết luận:Nếu sảy ra chiến mà tranh đấu tướng Việt Nam chiến thắng TQ là cái chắc.