Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • dvq
    TQ khôn phết, nghe ngóng tình hình thấy thế giới đảo chiều chống lại Mỹ cái liền đứng ra đi đầu để thể hiện cường quốc
  • phonglee2404
    ông trump này phá hoại quá, phát biểu toàn kiểu như mấy thằng ngáo đá VN.