Trở lên trên
Viết bình luận 3 Bình luận
  • signoreV
    Nó lại kiện ra toà án trọng tài quốc tế thì lại vỡ mồm nữa. Ngu mà tham...
  • hoo
    Nó cho thấy sự yếu kém của ngành thuế và công tác quản lý. Tư bản họ quá rành và có cả dàn pháp lý nghiên cứu rất kỹ. Thử hỏi báo lỗ thì lấy đâu ra tiền mà cứ rút về Hà Lan?