Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • farmero
    Trump léo lo chuyện bao đồng nữa đâu, các chú "rân chủ" mà húng là bị đập vỡ mõm ngay