Trở lên trên
Viết bình luận 3 Bình luận
  • cutataxoa
    Thuyết âm mưu: cũng có thể là "Giương đông kích Tây" hoặc cũng có thể là thật, chỉ còn 1 gang tay nữa thôi. An toàn Mr. X
  • tuanna0703
    Giờ có ông dồn tội thì tội gì không dồn. 20 năm với mấy ông nay cũng nhanh như muốn chuyến đi chơi xa thôi mà. Hoặc thay tên đổi họ, thẩm mỹ giờ cũng rẻ
  • karu88
    Mr.X mới họp hội nghị Diên Hồng mà