Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • jimmy_vnu
    Tăng trưởng để làm gì hả các má, nếu đa phần người dân vẫn nghèo đói, bất ổn