Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • TanNg
    Hội đồng lý luận TW mà đưa cái này vào thì hay

    “Tại Việt Nam cũng có thể cần có phiên tòa tương tự vì nó thể hiện sự văn minh, tiến bộ trong quá trình thực hành pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Khi không tự hòa giải được, mọi tranh chấp trong xã hội được giải quyết ở tòa án là chuyện hết sức văn minh, chúng ta cũng nên đồng thuận với cách tiếp cận này để giải quyết mâu thuẫn”, ông Hùng Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia nói. 
  • TanNg
    Hội đồng lý luận TW mà đưa cái này vào thì hay

    “Tại Việt Nam cũng có thể cần có phiên tòa tương tự vì nó thể hiện sự văn minh, tiến bộ trong quá trình thực hành pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Khi không tự hòa giải được, mọi tranh chấp trong xã hội được giải quyết ở tòa án là chuyện hết sức văn minh, chúng ta cũng nên đồng thuận với cách tiếp cận này để giải quyết mâu thuẫn”, ông Hùng Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia nói.