Trở lên trên
Viết bình luận 7 Bình luận
 • TanNg
  "Chưa bao giờ thực tiễn phong phú, mới mẻ của thế giới và đất nước lại mở ra chân trời sáng tạo rộng lớn và đầy sức hấp dẫn đối với đội ngũ những người làm công tác lý luận như bây giờ", Tổng bí thư phát biểu. 
  • Bpearl
   @tanng từ xưa giờ không hứng thú, bây giờ mới hứng thú. Làm quản lý, chính trị mà tùy hứng như nghệ sĩ, bác Tổng vui tính thật
 • honglamsg
  thực tiễn vận động nhanh chóng, thành phần nào ko thích ứng kịp thì sẽ bị đào thải thôi
 • chaududan
  Hội đồng lý sự TW
 • dongtataydoc88
  Đặt vấn đề này ra là cần thiết để ta biết rõ ta đang đi như thế nào
 • Duy_Truong
  Tìm hướng lý luận nghe hợp lý cho những lựa chọn sai lầm.
 • dohoi
  Bác tổng phát biểu làm em hiểu: Công tác lý luận chính trị quả thật không phải việc tầm thường. Nó chỉ dành cho người có tố chất khác thường