Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • vnn95
    Ngoài việc tận dụng được mạng lưới Bưu Cục thì chả có tí giá trị gì khác.
    • Bpearl
      @vnn95 Chưa rõ lắm PTF đang sở hữu hệ thống như thế nào ngoài bán PTF và công nợ. Nếu đúng là mạng lưới bưu cục như bạn nói thì ngon, Alibaba có thể sẽ hứng thú.