Trở lên trên
Viết bình luận 14 Bình luận
  • cuato
    Có thằng ở Đức xa xôi dám thách thức thằng ở nước đông Lào, cuối cùng cũng bị nó lôi cổ về thịt đấy. Cơ bản là đụng chạm đến danh dự và lòng tự trọng của nó thôi, nó sẽ bất chấp tất cả.
  • hachi
    @downfall : là CS = computer science