Trở lên trên
Viết bình luận 7 Bình luận
 • Bpearl
  Khả thi, đường thông thoáng, anh em mở thêm được dịch vụ.
 • yennhi2308
  Thu hồi vốn chắc nhanh.
 • doivuithe
  "ban hành quy định cho phép cảnh sát trật tự quận, phường sử dụng camera ghi lại hình ảnh nhà hàng, những điểm vi phạm để xử lý vi phạm"
  Dòng máu của người ta, làm sao mà tự tay cắt được
 • Mr_TK
  Thuận tiện cho việc quản lý và thu phí. Còn lòng đường vỉa hè thì vẫn bị chiếm cả thôi.
 • Cacacafe
  áp dụng biện pháp này cần thận trọng và mềm dẻo để tránh gây căng thẳng và những hậu quả không tốt 

  Nói rõ trên bài rồi còn gì, tránh gây căng thẳng, mềm nắn rắn buông, chỗ nào có kê thì rắn, không kê thì phải mềm, tính hết cả rồi