Trở lên trên
Viết bình luận 11 Bình luận
  • motbit
    @ohisee Nên nâng lên thành: Tham ô 500 tỷ tử hình, chứ tham ô 500 triệu tử hình sợ thành thảm họa diệt chủng mất