Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • bazoka
    Thế và lực của Hàn Quốc đủ mạnh để ra oai tại sân nhà họ;
    Còn nhà ta yếu nên tránh né và lên án thôi.