Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
 • Bpearl
  PVN đang thay máu. Thà làm lính khổ dưới trướng sếp giỏi còn hơn làm quan dưới đời vua tồi.
 • chungsuc_ken
  Thắp đuốc cho sáng khắp đường
  Thắp đuốc cho sáng đình làng hôm nay
  Lôi cổ bọn củi ra đây
  Củi khô củi ướt, đọa đầy chết thôi.