Trở lên trên
Viết bình luận 14 Bình luận
  • FunnyUCanKiss
    Bổ nhiệm thần tốc thì liên hệ cụ Hồ. May mà thời đấy ko có Phây, ko thì sml với cộng động mạng ))))