Trở lên trên
Viết bình luận 5 Bình luận
 • KiuPit
  @chungsuc_ken
  Chẳng biết Pr hay không nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh anh cảnh sát thì cũng rất nhiều người làm như vậy đấy !
  Dù là Thật hay Pr thì nó cũng tạo một hiệu ứng tốt trong cộng đồng . Không nên mang thuyết âm mưu vào những bài như vậy , rất phản cảm !
  Nếu cuộc sống cứ cái gì cũng mang thuyết âm mưu vào thì cuộc sống này chẳng có cái gì lành mạnh cả , cái gì cũng đầy âm mưu đằng sau , kể cả cái comments này của bạn cũng có âm mưu
 • chungsuc_ken
  1 chiêu Pr nhằm tạo đại đoàn kết dân tộc của Mẽo
  Nhưng nó vô tình lại gây xích mích chế độ ở Vịt
  • KiuPit
   @chungsuc_ken
   Chẳng biết Pr hay không nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh anh cảnh sát thì cũng rất nhiều người làm như vậy đấy !
   Dù là Thật hay Pr thì nó cũng tạo một hiệu ứng tốt trong cộng đồng . Không nên mang thuyết âm mưu vào những bài như vậy , rất phản cảm !
   Nếu cuộc sống cứ cái gì cũng mang thuyết âm mưu vào thì cuộc sống này chẳng có cái gì lành mạnh cả , cái gì cũng đầy âm mưu đằng sau , kể cả cái comments này của bạn cũng có âm mưu
  • Nhanai
   @kiupit ở đây là kênh Sống Đẹp, chuẩn bác
 • XOIZONE
  :3 còn ở 1 xứ xa lạ, thì ăn cắp ổ bánh mì lại bị phạt tù, xứ lạ đáng sống