Trở lên trên
Viết bình luận 27 Bình luận
  • Cacacafe
    Thằng nhà báo hỏi như kặc, BV thì làm được gì chứ? Do quá tải, bệnh nhân đông, không đủ máy-thiết bị-hạ tầng-buồng phòng nên mới khổ thế, BV nào muốn vậy. Phải hỏi "Bộ Y tế nói gì?" chứ, trách nhiệm chính ở đây là Bộ Y, từ đầu tư hạ tầng đến quy hoạch viện, sâu xa gốc rễ là an toàn thực phẩm, phòng ngừa bệnh.
    Cơ mà viết vậy thôi, hỏi cái Bộ Y thì hỏi mịa nó Bộ Hạ cho nhanh.
  • kanishi
    @cacacafe đảng lãnh đạo hết thắng lợi này đến thắng lợi khác