Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • dohoia
    Ko cổ phần thì chúng chửi nhà nước, cổ phần thì chúng chửi rơi vào tay nước ngoài. Chúng không cho ta cơ hội lựa chọn