6 Bình luận
  • setzer
    vote cho tit phụ
  • kipu
    Thực ra quay cóp được đa phần là do chính thầy cô hay người tổ chức thi thả lỏng cho thôi.
Website liên kết