Trở lên trên
Viết bình luận28 Bình luận
  • CONGTM09
    @dreamy_sailor Thằng ml Yên Bái thì ậm ừ mãi éo thấy xử gì.
  • Duy_Truong
    Hay nhỉ, “dân bầu” ra một số ông, rồi một vài ông này lại có quyền cho thôi một hay nhiều ông trong số đó. Hay nhỉ! ????