Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • ipizza
    Khi mọi ng còn bàn tán, còn nhắc đến bitcoin thì nó còn lên nữa. Chỉ đến khi tất cả đã quen với việc tăng giá của bitcoin và bắt đầu chán nhắc đến nó thì sẽ là lúc boooooom....
  • thangtm
    Bao giờ một loạt sàn nữa như bitrrex, bitcoin.de, .... cùng đồng thời gặp sự cố thì mới lo
  • TramAnh77
    Mới chỉ là bắt đầu thôi, sang năm còn khủng khiếp nữa