Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • TanNg
    Có vụ này thật thì chắc xong rồi

    Nguồn tin riêng của PV Tiền Phong cho biết: Hồ sơ chuyển nhượng nhà đầu tư còn chậm và thiếu thông tin. Đây có thể là một mắt xích quan trọng để tìm ra nhà đầu tư nào đã được chỉ định rồi bán lại? 
  • TanNg
    Có vụ này thật thì chắc xong rồi

    Nguồn tin riêng của PV Tiền Phong cho biết: Hồ sơ chuyển nhượng nhà đầu tư còn chậm và thiếu thông tin. Đây có thể là một mắt xích quan trọng để tìm ra nhà đầu tư nào đã được chỉ định rồi bán lại?