Trở lên trên
Viết bình luận17 Bình luận
  • signoreV
    Thôi. Sửa mẹ HP rồi làm tổng thống đến lúc chết luôn đi. Bầu cử làm đéo gì cho tốn kém ra.