Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • luanth
    trò mấy dạy này là tp Hồ Chí Minh đầu têu, trạm thu phí đường Điện Biên Phủ lại đặt tuốt ngoài Xa lộ Hà Nội thu tiền cả những người không đi Điện Biên Phủ
  • zimumahi
    giả lập hiệu ứng cũng là một cách để bảo vệ quan điểm