Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • www4
    trước giờ nhiều cuộc cách mạng cũng bị dập tắt kiểu này: chọn 1 nhóm đối tương để đàm phán và trao quyền lợi cho họ, tiếp đó diệt các đối tượng còn lại, và .... thôi ai cũng biết rồi
  • toanha
    Kiên quyết: Đếu có chuyện cho phép đặt BOT trên đường quốc lộ, tỉnh lộ. Đã đóng phí cầu đường vào xăng, hàng năm thì không có chuyện cho phép. Ở đây dân có quyền cao nhất, nhà nước không có quyền. (cái nút sửa của linkhay quá chán)