Trở lên trên
Viết bình luận24 Bình luận
 • thinker
  Diễn giải: thời trước trym to là nhất. Thời 4.0 ra nhanh là nhất.
  Hệ quả: @wasamala sắp hết thời, nhường chỗ cho @bazoda
 • Nguyen-44
  Nghe mấy đứa nhỏ bảo: 4(bốn)-0: Không việc làm, Không tăng lương, không giảm thuế, Không chịu đổi mới.... Ai biết “ không” nào nữa “không” !?.
 • dvq
  là kỉ nguyên nói phét ăn tiền ...