Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
 • htaingerr
  Còn trước đây thì không
 • Xa_co_ta_ra
  Thủ tướng sẽ lắng nghe người dân... thông qua "bộ CA điều tra người cầm đầu gây rối BOT Cai Lậy" ???
  https://goo.gl/opbZ3T
 • Duy_Truong
  Đồng bào nói to lên, tôi chưa nghe rõ. Gì cơơơ....?
 • NatBi
  Người phán xử: Mua lại chi phí tăng cường mặt đường ql 1 với giá trị trước kiểm toán, chuyển trạm BOT vào đường tránh thời hạn thu 20 năm. Chi phí mua lại các chú không phải lo, mỡ cá rán cá, yên tâm vì cũng tiền của chúng nó cả.
 • phanvanhau11
  Đồng bào nói to lên. Tôi không nghe thấy gì cả!?!