Trở lên trên
Viết bình luận20 Bình luận
 • bogo
  Bộ X sông chết bảo vệ sân golf, bộ Y sống chết bảo vệ Pharma, bộ Z sống chết bảo vệ Formosa, bộ GTVT sống chết bảo vệ cái BOT Cai Lậy, tình yêu của cái bộ vĩ đại thật. Giờ chắc "giả bộ" sống chết bảo vệ dân
  Thêm cái thanh tra sống chết bảo vệ nhà ông Quý nữa
 • VTV
  "gây rối", "mất trật tự công cộng", "thế lực thù địch", "phản động", "xuyên tạc", "bôi nhọ"
 • www4
  @xa_co_ta_ra ủng hộ các anh mang thêm xăng vào đổ cho cháy luôn, ko nên để tình trạng âm ỉ kéo dài kẻo nó tắt mất