Trở lên trên
Viết bình luận38 Bình luận
  • Scouter
    Em thấy Cai Lậy thiết thực hơn bác ạ
  • Designer35
    một thằng đang bị ung thư bảo nó hãy quên đi, chữa bệnh da liễu trước là làm sao ????
  • cristiano2
    Thù trong giặc ngoài, đã có Đ và NN lo, chắc không sao đâu, anh em cứ bình tĩnh