Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • ntmj27
    Nhớ hồi năm 2010, có vụ dọn thanh lý xe quá hạn ở Vincom, tòi ra 1 đống xe ăn cắp, hoá ra trộm ăn cắp xe rồi mang xuống gửi, chắc định đợi vài tháng êm thấm rồi quay lại lấy