Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • sky_vn
    https://goo.gl/3cSav1

    Cho vào trong này khôi phục làng nghề đi :V
  • AvanSutoLatsu
    Đùa chứ bác nào nghĩ là buôn chổi đót với bán sâu chít mà không giàu được thì vẫn là chưa biết gì ???? Người khôn của khó, làm cán bộ ở một tỉnh đầy tài nguyên mà không giàu được là kém.