Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
  • hao_dn
    Thực đơn chán ngấy: Đậu xanh rau Má Cơm Sườn!
  • MrGunny
    thanh tra thì rầm rộ vờ nờ xong rút cục lại khiển trách, kiểm điểm, rút exp. đờ mờ