5 Bình luận
  • AvanSutoLatsu
    Xin phép tag @vadaihiep, @tkm, @ohisee, @nad, @misutopham, @samsam
  • tenngock18
    Chơi game chiến lược công thành Dragon Lord đi bác, nằm trong gameroom cua facebook. Chơi trên di động, máy tính được tuốt.
  • AvanSutoLatsu
    Deck này tinh hoa nhất lúc x2 elixir, lúc ấy thì chỉ có spam vào chỗ cao nhất có thể thả quân. Spam liên tục, không thèm phòng thủ luôn, vì đối phương không bao giờ dám tấn công. Lúc x2 elixir mà tấn công bọn này, nhất là mấy deck nặng dầu thì thua 3 sao là cái chắc. Bên này mới ăn được trụ ngoài, đang dò dẫm về trụ trong thì nó đã rỉa hết máu ở trụ trong cmnr. Tính theo speed của mỗi troop thì bộ bài này thuộc diện nhanh nhất, mà Kim Dung đã nói là duy tốc bất phá rồi ????????
Website liên kết