Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • kekin
    835 + 6GB RAM = cấu hình con máy mình đang xài.

    Khoe tí, hí hí.

    Mà nói chứ mấy con nắp gập của SS toàn giá khủng cấu hình top notch xưa giờ. Sao nó không làm con Android nắp gập giá mềm nhỉ?
  • waytoheart_nike
    mẫu vỏ sò này năm nào bên trung quốc chả ra. dành riêng thị trường này rồi.