Trở lên trên
Viết bình luận11 Bình luận
  • ohisee
    thớt làm bảo vệ à?
  • dvq
    do chênh lệch giàu nghèo quá lớn sinh ra tầng lớp túng quẫn, không tay nghề không giáo dục bài bản nên lượng phạm tội manh động càng nguy hiểm,
    chưa kể tốc độ phát triển nhanh nhưng tiền lại tập trung ở một bộ phận nhỏ, y hệt bài học Chicago hồi xưa ...