Trở lên trên
Viết bình luận23 Bình luận
  • MariaLinhLinh
    "Lúc 16h, trạm BOT Cai Lậy cho xả trạm lần thứ 2 trong ngày, hàng chục cảnh sát trang bị vũ khí được điều động để đảm bảo an ninh trật tự." : Thật đúng là cảnh sát nhân dân, lúc nào có dân là có cảnh sát.
  • JonnyTeo
    @jennyhp Đề nghị anh đi đúng làn và mua vé qua trạm
  • TanNg
    @marialinhlinh Đông thế dễ ẩu đả, có cảnh sát hợp lý rồi. Quan trọng là xem họ làm có đúng mực không chứ.