Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
  • Leo222
    sao người ta có thể dùng nhiều chữ để truyền đạt được ít thông tin thế nhẩy ????????????