Trở lên trên
Viết bình luận11 Bình luận
  • Banhbaobanhbo
    CC, suốt ngày lò với bễ
  • ConCoVN
    Có vụ anh gì ở ĐN thì làm nhanh quá, hôm rồi họp HĐND mà 100% tán thành xử lý khỏi chức CT HĐND và đại biểu HĐND, thử hỏi khi còn đương chức thì chắc chắn anh ấy cũng được 100% tín nhiệm vào các vị trí, thật là buồn khi có các đồng chí như vậy,...