Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
 • MrGunny
  Đánh máy xong chắc bác ấy tự ký tự đóng dấu luôn thì phải, hay là cụ ký chẳng thèm đọc xem văn bản nó ra làm sao, như này mà có đánh máy là cho mang boom với thuốc phiện lên các cụ ấy chắc cũng ký
 • ConCoVN
  Sắp tới là đổ lỗi cho AI tự đưa vào nhé! vì nghề đánh máy nguy hiểm quá, chắc sắp tuyệt chủng rồi ...
 • DONPHAN2903
  Nghề đánh máy: nghề nguy hiểm nhất của năm ????
 • Bpearl
  klq nhưng nhớ lúc trước có cái tít "vợ kiện chồng hiếp dâm", chắc cũng do lỗi đánh máy.
 • TanNg
  Chưa hài bằng vụ sổ hôm trước. . Bắt ghi hết tên vào sổ, xong cãi là chỉ người liên quan, xong cãi là chỉ người liên quan nếu muốn. Cuối cùng là "diễn đạt nhầm"
 • Mina2006
  hẳn là lỗi đánh máy, sao giờ cái gì thuộc sai phạm cũng đổ cho lỗi đánh máy thế nhể
 • ntvim88
  Vẫn cái bệnh đổ lỗi cho người khác, cơ quan khác thì mãi mãi chẳng khá được.