Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
  • Applegriin
    Cho người tâm thần sinh hoạt ngoài xã hội mình thấy nguy hiểm quá
  • VTV
    chỗ phường Quỳnh Mai trước em ở cũng có ông dân phòng nhìn mặt ngáo vãi ra, chuyên cầm dùi cui đi lùa các bà bán hàng rong, bà nào lươn khươn là sẵn sàng đạp luôn. Chính ra ở phố thì những người như thế mới được làm việc này vì họ không thể chọn được những công việc tốt hơn để làm.
  • 5amset
    Ngáo đá > (Gia đình đú tiền) > Tâm thần phân liệt !!! Bọn này ngáo vào nhìn ai cũng ra Ma quỷ như trong game ... Dự là thế !