Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
 • hao29
  @avansutolatsu Trước nhờ "võ công" này mà thành công nên hiểu rõ lợi hại, cho lên khi việc đã thành thì phải phế "võ công" của nó chứ. Việc biến công đoàn ở VN thành tổ chức chỉ có lo mấy trò hiếu, hỉ, đau ốm nghỉ đẻ mà mất đi chức năng cốt lõi của nó, chỉ cốt để "an toàn" thực ra lại làm cụt đi một cánh tay mạnh thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Một sự ích kỉ không hề nhẹ.
 • AvanSutoLatsu
  Công đoàn đâu, hiệp hội tài xế đâu ???? Mấy cái tổ chức này ở XHCN mà đ!o bằng TB ????
  • hao29
   @avansutolatsu Trước nhờ "võ công" này mà thành công nên hiểu rõ lợi hại, cho lên khi việc đã thành thì phải phế "võ công" của nó chứ. Việc biến công đoàn ở VN thành tổ chức chỉ có lo mấy trò hiếu, hỉ, đau ốm nghỉ đẻ mà mất đi chức năng cốt lõi của nó, chỉ cốt để "an toàn" thực ra lại làm cụt đi một cánh tay mạnh thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Một sự ích kỉ không hề nhẹ.
  • dangquang1020
   @avansutolatsu mấy cái đó toàn là tổ chức do nhà nước thành lập, mà đã dính nhà với nước thì còn làm đc cái cm gì nữa
 • HansNam
  chuyển sang lái Grab với Uber là xong