Trở lên trên
Viết bình luận53 Bình luận
  • VTV
    em đang dùng IPhone 6 IOS11 đây, công nhận là chậm vật, mở Uber đặt xe, sang Google map xem đường, quay lại Uber đã thấy toi rồi.