Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • bazoka
    Thằng tâm thần mà phạm tội thì ko bị xử lý hình sự, nhưng nên xử những thằng biết nó tâm thần còn tuyển dụng nó làm bvdp
  • bazoka
    Thằng tâm thần mà phạm tội thì ko bị xử lý hình sự, nhưng nên xử những thằng biết nó tâm thần còn tuyển dụng nó làm bvdp
  • hayhaytv
    nghe nói sắp lên thành phố thông minh