Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
 • TanNg
  Đặt vấn đề "làm sống lại cái xác" là sai từ gốc luôn. Cái xác hồi xưa có thể chưa phù hợp thời xưa, không có nghĩa là nó không phù hợp bây giờ. Vậy nên cách duy nhất là đánh giá đề xuất dựa trên các nhu cầu thực tế của hiện tại. Tư duy kiểu này với thay đổi thì chỉ có chết, tiến bộ làm sao được.
 • Tuyen_enters
  Cướk zờ n'iều qười cê tiếq Việt xó hiểu, fức tạp và xó họk. Qưng xi bảo way dổi thì n'ặq lên và lại wấy yêu kái daq kó. Tóm lại là càq dể xẳq dịn' là qôn qữ bây zờ dã ổn, xôq kần way dổi vẫn qon
 • bills4
  E nhớ có một thời gian báo đài phê phán mấy cái cách viết tụi tuổi tên , sau khi xem cái đoạn văn của ông tiến sĩ này thì nó còn hơn hẳn bọn tuổi teen 1 bậc, 30 năm nghiên cứu nó khác hẳn.
  Bjo đứa nào viết theo cách của ổng phải thêm 1 bản phiên dịch bên cạnh ko thì cả nước mù chữ sạch