Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • Duy_Truong
    Không phải cứ cúi đầu khi có lỗi thì người ta sẽ ngừng phạm lỗi.
    Cứ xem cách Ho, To kinh doanh ở VN bao năm nay là hiểu.
  • THL
    dù rất muốn chuyển sang hàng Âu,Mỹ nhưng sau bao nhiêu lần từ bỏ, mình vẫn quay lại với JAV.