Trở lên trên
Viết bình luận29 Bình luận
  • kanishi
    mình được "thầy" răn như này khi học lái: "ngồi trong ô tô là an toàn hơn người đi xe máy rất nhiều lần, nên khi rẽ phải thật chú ý, đừng có cướp đường của xe máy, phải nhường xe máy, họ đi xe máy vì không có tiền mua ô tô, mình đi ô tô thì phải nhớ nhường họ", chẹp, thầy có tâm vãi.