Trở lên trên
Viết bình luận26 Bình luận
  • KaZaT
    @hungskate em trai Nghệ An đây. Và em xác nhận là con gái ở đâu cũng tính toán cả (k nói tất cả)