Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • ntvim88
    Huc, nếu mà dùng tên “giám sát” hay ngon hơn là “hỗ trợ” thì còn có hy vọng.
    Đây lại “chỉ đạo” thì xong phêm roài.
    NH TMCP tư nhân rặt ra còn ko đủ hiểu để startup, thì ông bô quan liêu NHNN làm dc chi?