Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • hao29
    CHÁN, đã viết rất nhiều nhưng lại xoá đi vì biết chả giải quyết được cái gì. Cứ lợi ích cục bộ thế này đến bao giờ nữa.
  • NhinChiRuaChu
    Lương cho các ông CA, QĐ to nhất xã hội chứ có gì mà lý do. Mới 20/11 vừa rồi nên các ông lại bánh vẽ cho mảng giáo dục. Không biết nói gì hơn nữa
  • goodlink
    Quân đội làm kinh tế sẽ phá nát thị trường. Mà VN có thị trường chưa?